17 maart 2018 05:21 | Onafhankelijke website voor Vathorst, Hooglanderveen e.o.
Cursus ‘Mantelzorger? Zorg voor jezelf!’

Het Steunpunt Mantelzorg van Ravelijn en het Maatschappelijk Werk van WELZIN bieden samen op dinsdagmiddag 27 september, 4, 11, 25 oktober van 14.00 tot 16.00 uur een vierdelige cursus aan voor mantelzorgers.

Mantelzorgers zorgen voor iemand in hun directe omgeving die extra zorg en aandacht nodig heeft. Juist door die persoonlijke band kan het lastig zijn om de balans te vinden tussen de zorg voor de naaste en de ruimte voor zichzelf. Tijdens de cursus ‘Mantelzorger? Zorg voor jezelf!’ staan mantelzorgers stil bij de eigen grenzen en hoe zij die op een goede manier kunnen aangeven.

Tijdens de cursus komen deze vragen aan de orde:
Wanneer en hoe vraag ik om hulp bij anderen of instanties?
Hoe voorkom ik dat ik van het kastje naar de muur word gestuurd?
Hoe breng ik de zorgen om mijn naaste over bij de arts, verpleegkundige of familie?
Het is me teveel, ik wil een gesprek aangaan met de familie om de zorg meer te verdelen
Hoe zeg ik op een goede manier ‘nee’?|
Ik voel me zo moe, hoe krijg ik meer energie?

De deelnemers leren hoe ze anderen kunnen inschakelen om hun zorgtaken te verlichten. Vaak ervaren mantelzorgers een hoge drempel om de omgeving te vragen om ook iets te doen voor de verzorgde. Tijdens de cursus wordt geoefend met het stellen van duidelijke vragen aan de omgeving én het stellen van duidelijke grenzen. Daarnaast krijgt de cursist theorie mee naar huis om thuis te lezen.

Erkenning en herkenning
Deelnemers delen hun vragen en tips met elkaar en vinden ze erkenning en herkenning bij elkaar. Consulent Heleen Vonk van Ravelijn: ‘Achteraf horen we vaak hoeveel de deelnemers aan deze uitwisseling met lotgenoten hebben gehad. Mantelzorgers die de cursus hebben gevolgd, voelen zich sterker en meer gesteund.’

De cursus vindt plaats op de dinsdagmiddag 27 september, 4, 11 en 25 oktober van 14.00 uur tot 16.00 uur bij WELZIN aan Drentsestraat 14 in Amersfoort. De kosten voor deelname bedragen € 25 (incl. cursusmateriaal en koffie/thee). Het is de bedoeling dat deelnemers alle keren aanwezig zijn.

Aanmelden/informatie:
Neem contact op met het Steunpunt Mantelzorg van Ravelijn, via email mantelzorg@ravelijn.nl of telefonisch via (033) 461 3000

Bijdrage van Amersfoort Direct, 1 september 2016

De Parel Makelaardij