20 februari 2018 21:26 | Onafhankelijke website voor Vathorst, Hooglanderveen e.o.
Proef met omgekeerd inzamelen van afval positief

De proef met omgekeerd inzamelen in de buurten Stadskwartier en Hoge Hoven in Nieuwland is afgerond. Ruim 1100 huishoudens hebben dit systeem voor afvalinzameling getest. Uit het bewonersonderzoek blijkt dat de meeste bewoners de proef goed ontvangen en gebruiken. Dit najaar besluit de gemeenteraad over het uitwerkingsplan van een nieuw systeem voor afvalinzameling in de hele stad.