22 februari 2018 06:03 | Onafhankelijke website voor Vathorst, Hooglanderveen e.o.
Meander organiseert informatiemarkt COPD

Woensdag 16 november is het Wereld COPD Dag. Mensen met COPD, hun naasten en geïnte-resseerden zijn van harte welkom bij de COPD-informatiestands in Meander Medisch Centrum in Amersfoort.