24 februari 2018 21:14 | Onafhankelijke website voor Vathorst, Hooglanderveen e.o.
Gemeente Amersfoort onderzoekt verdachte galerijflats na vragen SP

Op verzoek van de SP gaat de gemeente Amersfoort onderzoek doen naar verdachte galerijflats in Amersfoort. Nadat in 2011 in Leeuwarden een galerijvloer is ingestort als gevolg van constructiefouten heeft minister Blok een onderzoeksplicht voor alle eigenaren van verdachte flats ingevoerd. De gemeente Amersfoort gaat er nu actief op toezien dat alle eigenaren voldoen aan deze onderzoeksplicht. Zo nodig zal de gemeente handhavend optreden indien eigenaren hun plicht niet nakomen.