15 december 2017 18:51 | Onafhankelijke website voor Vathorst, Hooglanderveen e.o.
Huiskamergesprek over huizenbouw in een groene stad
GroenLinks nodigt uit

Amersfoort heeft behoefte aan extra sociale huurwoningen. Maar waar zetten we die neer? Het is verleidelijk om plantsoenen, parken of sportvelden vol te bouwen. Dat gaat echter ten koste van groen en leefbaarheid. Wat kunnen we met leegstaande kantoren en welke andere oplossingen zijn er? Hoe voorkomen we dat een oplossing voor de korte termijn ons later opbreekt?