15 december 2017 18:48 | Onafhankelijke website voor Vathorst, Hooglanderveen e.o.
Subsidieregeling Sport en Bewegen nu ook voor sportieve bewonersinitiatieven

Er is nu één meerjaarlijkse subsidieregeling Sport en Bewegen voor het aanvragen van subsidie voor zowel kleine als grote sportevenementen en investeringen in sportvoorzieningen. Nieuw is onder meer ook dat bewoners die een sportieve activiteit willen organiseren hiervoor samen met een sportvereniging subsidie kunnen aanvragen.

De ambitie is zoveel mogelijk sportende en bewegende Amersfoorters, sterke brede sportverenigingen en efficiënt en effectief gebruik van sportvoorzieningen. Met de subsidieregeling kunnen sportverenigingen, belangenverenigingen voor de sport, sportstichtingen en bewonersinitiatieven die zich richten op bewegen, subsidie aanvragen. Dit kan door bijvoorbeeld sportieve activiteiten te organiseren en/of te investeren in voorzieningen voor de club.

Subsidieonderdelen
Er kan nu subsidie worden aangevraagd voor: sportactiviteiten en/of kaderscholing gericht op inactieve jongeren, 65-plussers en mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, initiatieven die een sportief gebruik van de openbare ruimte bevorderen, fusie- of samenwerkingstrajecten van sportverenigingen, een incidenteel klein of groot sportevenement in en voor Amersfoorters, een investering in de aanpassing, uitbreiding en/of nieuwbouw van een gemeentelijke sportaccommodatie, bewonersinitiatieven die samen met een vereniging of stichting activiteiten willen organiseren of intensiveren die zich richten op sport en bewegen.

Aanvragen tot uiterlijk 1 december
Het aanvragen van subsidie is nu eenvoudiger, omdat jaarlijks voor alle activiteiten en investeringen met één aanvraag kan worden volstaan. Deze moeten uiterlijk 1 december voorafgaand aan het jaar van de activiteit of investering worden ingediend. Subsidie kan digitaal worden aangevraagd op www.amersfoort.nl/subsidies. Bewoners kunnen samen met een sportvereniging of –stichting een aanvraag indienen. Een adviescommissie Sport en Bewegen adviseert de gemeente over de aanvragen.

Geen bezuiniging
De subsidieregelingen Sportvoorzieningen 2010, Bijzondere Sportevenementen en Grootschalige Sportevenementen 2012 komen met deze nieuwe gecombineerde subsidie te vervallen. De subsidieregeling Sport en Bewegen geldt voor de komende jaren. In 2017 is 615.000 euro beschikbaar. Dat is meer dan er voor de drie vervallen regelingen samen beschikbaar was. Daarnaast blijft de subsidieregeling Sporttechnisch Jeugdkader gehandhaafd.

Bijdrage van Amersfoort Direct, 10 oktober 2016

De Parel Makelaardij